Interim Management

Opstår der et akut behov økonomi-, finans- og back-office funktionen har vi inden for 24 timer forstået og beskrevet opgaven, og vi er klar til at levere en faglig stærk Interim-konsulent i løbet af 3-5 arbejdsdage.

Hør mere

Interim-løsningen er for dig der søger:

  • En ekstra medarbejder i spidsbelastede perioder
  • De kompetencer der er brug for, i præcis det antal timer der er brug for det
  • En samarbejdspartner, der holder hvad vi laver og gør det, vi siger
  • En samarbejdspartner, hvor erfaring, faglighed og integritet er centralt i løsningen af opgaven
  • Garanti på ydelse, faglighed, erfaring og mulighed for at skifte konsulent, hvis forventninger ikke indfries.

Fleksible løsninger

Det er ofte en god løsning at tilknytte en interim-konsulent, hvis du har behov for en ekstra medarbejder i din økonomi- eller back office-funktion. Det kan for eksempel være i forbindelse med akut opstået sygdom, under barselsorlov eller hvis en medarbejder har sagt op med kort varsel.

Det kan også være, at travlheden i perioder bliver en udfordring, eller at du får brug for en ekstra hånd til varetagelse af eksempelvis periodelukning. Måske har du udfordringer med at rekruttere en ny økonomichef og vælger derfor en midlertidig løsning i en overgangsfase.

Uanset hvad årsagen er, stiller vi i løbet af kort tid op med din nye, professionelle interim-konsulent, der giver dig fleksibilitet, erfaring og faglige kompetencer, der lever op til dine behov og forventninger.

Den rigtige konsulent - hurtigt

Opstår der et akut behov i din økonomi eller back office-funktion, har vi inden for 24 timer forstået og beskrevet opgaven. Vi er klar til at levere en faglig stærk interim-konsulent i løbet af 3-5 arbejdsdage. Samtidig sikrer vi, at der sker en god forventningsafstemning mellem kunden, konsulenten og Resources.

Der er flere grunde til, at vi kan handle så hurtigt. Vores organisation er smidig og fleksibel. Samtidig råder vi over en dynamisk konsulentdatabase, som altid er up to date i forhold til kompetencer og tilgængelighed.

Kandidater skal gennem nåleøjet

Vores interim-konsulenter gennemgår et grundigt udvælgelsesforløb, hvor vi afdækker deres faglighed, erfaring og personlighed. Undervejs får vi vigtige svar,  som er afgørende for vores evne til at finde den rigtige kandidat til jobbet.

Udvælgelsesforløbet indledes med en samtale med vores Research Team. Hvis konsulenten går videre herfra, gennemføres en kompetenceafklarende samtale med en af vores Senior Partnere. Næste skridt er en grundig personlighedstest. Vi anvender Reflector Big Five Personality-testen, som udover at rumme en ability-test, der giver et billede af personens faglige potentialer, afdækker de grundlæggende personlighedfaktorer.

Vil du høre mere?

Så kontakt os gerne og lad os fortælle dig mere om interim management.

Kundereferencer

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram