Assessment

Resources’ assessment-proces er den direkte vej til det succesfulde match. Processen består af samtaler, workshops og testværktøjer som grundlag for at støtte dit arbejde med at fastsætte nye ambitiøse mål for din afdeling.

Vi hjælper dig også med at lægge en plan for eksekveringen, og giver dig redskaberne til at nå i mål og få succes som leder.

Hør mere

Store krav til lederne

Som CFO eller økonomichef er du underlagt voksende krav. Udover den daglige drift og rollen som daglig leder, skal du mestre strategisk forretningsudvikling. Samtidig skal du være sparringpartner for din CEO og din bestyrelse, som typisk forventer, at du bidrager med visionære ideer til udviklingen af den samlede forretning.  

Få et fremmed blik på afdelingen

I en situation med mange nye krav, kan det være en fordel med et fremmed blik på din afdeling, så du får sparring og inspiration til din virksomheds fremdrift og din succes som leder. Netop dét er formålet med en assessment-proces hos Resources.

Rustet til udfordringerne

Resources benytter sig af et gennemprøvet psykometrisk værktøj, der understøtter individer, teams og organisationer til at arbejde mere effektivt og dermed forbedre de økonomiske resultater. Det er et værktøj, som bidrager til at opnå en større selvforståelse, og hjælper den enkelte med at identificere, hvordan arbejdsrelationer til andre kan forbedres. I forbindelse med et assessment gives der et konkret personlighedsportræt med henblik på at øge selvforståelsen. Den praktiske udvikling fører til vurdering og forbedring af kommunikation, samarbejde og lederskab.

Reflector Big Five Personality®

Reflector Big Five Personality® tegner et nuanceret billede af de sociale kompetencer, som er et vigtigt aspekt for at kunne foretage det rigtige match. Det kan godt være, at den pågældende er en dygtig økonom eller projektleder, men det bliver vedkommende ikke nødvendigvis en god interim-konsulent af. Det kræver nemlig også, at man som menneske er godt rustet til at træde direkte ind i et midlertidigt job og varetage det fuldt ud fra dag ét.

Testen beskæftiger sig med følgende personlighedsfaktorer

  • Behov for stabilitet: I hvilket omfang vi reagerer følelsesmæssigt på modgang

  • Udadvendthed: I hvilket omfang vi aktivt holder kontakten med andre

  • Åbenhed: I hvilket omfang vi søger nye oplevelser og nye idéer

  • Imødekommenhed: I hvilket omfang vi sætter andres interesser før egne

  • Samvittighedsfuldhed: I hvilket omfang vi er velorganiserede og målbevidste.

Alle kandidater, der præsenteres til samtale hos kunden, har udfyldt en Reflector Big Five Personality test® (Basic).

Vil du høre mere?

Få hjælp til at finde den rigtige kandidat til jobbet.

Kundereferencer

crosschevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram