Slider

Assessment

Resources benytter sig af et gennemprøvet psykometrisk værktøj, der understøtter individer, teams og organisationer til at arbejde mere effektivt og dermed forbedre de økonomiske resultater. Det er et værktøj, som bidrager til at opnå en større selvforståelse, og hjælper den enkelte med at identificere, hvordan arbejdsrelationer til andre kan forbedres.

I forbindelse med et Assessment gives der et konkret personlighedsportræt med henblik på at øge selvforståelsen. Den praktiske udvikling fører til vurdering og forbedring af kommunikation, samarbejde og lederskab. Vi måler tre integrerede personaer af medarbejderen:


• Når det falder dem mest naturligt    
• I deres arbejdssituation – altså hverdagen   
 • Når de er under pres

Reflector Big Five Personality®

Reflector Big Five Personality® test informerer om de såkaldte ‘Big Five’ personlighedsfaktorer 
og deres underliggende karakteristika hos et menneske.
 

Alle kandidater, der præsenteres til samtale hos kunden, har udfyldt en Reflector Big Five 
Personality test® (Basic), som er en international godkendt personlighedstest.